Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTS MAXPRO CỬU LONG
Logo:
Mã số thuế: 1801726099
Lĩnh vực: Buôn bán, phân phối CNTT
Ngành nghề: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Địa chỉ: 324, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Trà Vinh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật