Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
Logo:
Mã số thuế: 0300363808
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Địa chỉ: , ,
Tỉnh/Thành phố: Không có dữ liệu