Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC
Logo:
Mã số thuế: 0312488735
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 35 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật