Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KAS
Logo:
Mã số thuế: 0316194224
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 280C14 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật