Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ SÁNG TẠO
Logo:
Mã số thuế: 0401954959
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 213 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật