Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA DNA
Logo:
Mã số thuế: 0315270049
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 88 Đường Số 52, Phường An Phú, Quận 2, ,
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh