Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BROKAZY
Logo:
Mã số thuế: 0317352956
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật