Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ADAFARMER
Logo:
Mã số thuế: 2301104750
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Số 36 đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bắc Ninh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật