Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS
Logo:
Mã số thuế: 0315862038
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật