Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MDC
Logo:
Mã số thuế: 0108755359
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 41 Trích Sài, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu

Công ty cổ phần Tập đoàn MDC (tên giao dịch quốc tế: MDC Group) được thành lập trên cơ sở tái cơ cấu đội ngũ nhân sự và kế thừa kinh nghiệm của các công ty thành viên từ năm 2006. Năm 2015, công ty được đầu tư mạnh mẽ và mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực mới.