Tên sản phẩm / Dịch vụ: MISA EMIS – Nền tảng giáo dục
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục cấp 1: Sản phẩm phần mềm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Mô tả sản phẩm:

Nền tảng giáo dục MISA EMIS là hệ sinh thái Hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý trên cùng một hệ thống MISA EMIS giúp: Trường học, Phòng giáo dục và đào tạo (PGD), Sở giáo dục và đào tạo (SGD) thực hiện các nghiệp vụ Quản lý học sinh, Giảng dạy, Thiết bị, Khoản thu, Thư viện, Giáo viên, Y tế, Văn thư,… MISA EMIS phù hợp với mọi loại hình trường học và PGD, SGD. MISA EMIS được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại…) thông qua Internet. Dữ liệu được quản lý tập trung, liên thông từ Trường – PGD – SGD

Nơi ứng dụng: 16.868 trường học, 248 Phòng Giáo dục, 48 Sở Giáo dục và Đào tạo
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại