Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ Phần VNG
Mã số thuế: 0303490096-003
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Loại hình kinh tế: Cổ phần
Loại hình kinh tế chi tiết:
Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng