STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực Ngành nghề
1
CÔNG TY CỔ PHẦN WENET VIỆT NAM

MST: 0317354329

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
2
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM IAM VIỆT NAM

MST: 0109193102

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
3
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ XANH

MST: 0309498398

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4
CÔNG TY CỔ PHẦN DRONE PRO VIETNAM

MST: 0315614853

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
5
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTS MAXPRO CỬU LONG

MST: 1801726099

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
6
CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTYGURU VIỆT NAM

MST: 0104630479

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
7
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HOÀNG TECHNOLOGY

MST: 6400446632

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
8
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỨC VINH

MST: 6001740512

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
9
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH GIA HƯNG

MST: 5901190806

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
10
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG TÂM GIA LAI

MST: 5901190235

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
11
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THUẬN

MST: 5801485122

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
12
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC TÂM PHÁT LỘC

MST: 5702116597

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
13
CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊNH TIẾN

MST: 5702116117

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 3S

MST: 5702114783

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
15
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC ANH

MST: 5500646792

Buôn bán, phân phối CNTT Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
16
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÁT ĐẠT

MST: 5500646721

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
17
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ HOÀNG QUÂN

MST: 5300805759

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
18
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

MST: 5300805283

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
19
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHI MA VIỆT NAM

MST: 4900887776

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
20
CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH LẠNG SƠN

MST: 4900887631

Buôn bán, phân phối CNTT Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Tổng Số: 33463