Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm xử lý văn bản
Đơn vị cung cấp: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VNPT
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice) là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ

Lợi ích dịch vụ:

Lãnh đạo:

Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi

Quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng, minh bạch

Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác

Tra cứu, điều hành văn bản trên điện thoại thông minh, iPad…

Chuyên viên:

Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý

Nắm bắt nhanh chóng các công việc của lãnh đạo giao

Báo cáo công việc kịp thời

Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công việc

Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân...

Văn thư:

Phân phối văn bản đơn giản không phải photo, in ấn, đi lại nhiều

Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin

Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng

Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời...

Cơ quan:

Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả

Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng

Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại, gửi văn bản thủ công

Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá nhân, bộ phận

Chức năng hệ thống

- Quản lý công văn

- Quản lý lịch họp

- Quản lý tin tức, thông báo

- Quản lý công việc

Đối tượng sử dụng:

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp: các Bộ, Ngành, Tỉnh/TP.

- Các doanh nghiệp, tổ chức chưa có hệ thống quản lý văn bản

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại