Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản trị và lưu trữ hồ sơ điện tử - FBOT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ESOFT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm Hệ thống quản trị và lưu trữ hồ sơ điện tử - FBOT được xây dựng và phát triển dựa trên Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Phần mềm Hệ thống quản trị và lưu trữ hồ sơ điện tử - FBOT Căn cứ vào Danh mục hồ sơ đã ban hành của từng ngành, hệ thống tạo sẵn các thư mục mẫu tương ứng, thư mục mẫu này tạo chi tiết đến người dùng cuối, nhằm tạo thói quen lưu trữ khoa học và nhất quán. Phí bán mới phần mềm Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới (nếu có), tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 96.000.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Các đơn vị hành chính Nhà nước, Cá nhân, Doanh nghiệp...
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại