Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ESOFT
Logo:
Mã số thuế: 0315288409
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 498A/T đường Trung Mỹ Tây 5, , Quận 12
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh