Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ - Elibot
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ESOFT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ - Elibot được xây dựng và phát triển dựa theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ các đơn vị trường học, Phường/Xã, Phòng và Sở GD&ĐT trong công tác điều tra, thống kê tình hình phổ cập giáo dục theo từng độ tuổi trên phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, lập ra các báo cáo thống kê theo đúng yêu cầu của Chính phủ và Bộ GD&ĐT. - Chính sách giá tham khảo triển khai cho các đơn vị: * Phí bán mới phần mềm Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có), tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 16.500.000 đồng/bộ + Cấp quản trị: 55.000.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, TTGDTX, Đại Học - Phòng giáo dục - Sở giáo dục
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại