Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần Mềm Minh Chứng Phổ Cập
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ESOFT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm được phát triển dựa trên: 
Quyết định phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”. Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan nhà nước được tạo lập dạng điện tử

Quyết định phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Đến năm 2025: 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Và đến năm 2030 là 70%.

  • Hiện tại phổ cập có các tài liệu liên quan bao gồm: Phiếu điều tra, thống kê báo cáo, DS tốt nghiệp, biên bản, quyết định phổ cập. Trong đó, phiếu điều tra và báo cáo thống kê đang được thao tác nhập liệu trên phần mềm ELIBOT.
  • Áp dụng mô hình ký số/ ký điện tử để xác thực văn bản. Các đơn vị thực hiện công tác phổ cập không cần phải in phiếu điều tra, báo cáo thống kê để ký tay.
  • Lưu trữ các phiếu điều tra, báo cáo thống kê và các tài liệu phổ cập đã được số hoá và ký số/ ký điện tử.
  • Tìm kiếm các phiếu điều tra trong hệ thống lưu trữ 1 cách dễ dàng bằng việc nhập từ khoá tìm kiếm
  • Phòng/sở duyệt kiểm tra và duyệt các hồ sơ tài liệu phổ cập một cách dễ dàng.

Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới (nếu có), tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 36.000.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống