Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý nội bộ từ xa trên nền tảng Website (SPSP) - LAMIPEL SPA
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CAPENSIS TECH
Mô tả sản phẩm:

Thiết kế chương trình quản lý hệ thống nội bộ từ xa trên nền tảng Website (SPSP) và điều chỉnh, nâng cấp hệ thống SPSP cho Lamipel SPA

 

 

Nơi ứng dụng: ITALY
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại