Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CAPENSIS TECH
Logo:
Mã số thuế: 0317362584
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 11/1 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh