Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp định danh khách hàng điện tử - BeKYC
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS
Mô tả sản phẩm: Giải pháp định danh khách hàng điện tử BeKYC của Beet Innovators cung cấp trọn gói gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng là thiết bị AI giúp chụp ảnh khuôn mặt khách hàng đồng thời với chụp ảnh hồ sơ khách hàng. Phần mềm là hệ thống bóc tách thông tin, lưu trữ, so khớp khuôn mặt và thông tin khách hàng. Giải pháp được ứng dụng trong ngành tài chính, ngân hàng, các quầy giao dịch, bộ phận 1 cửa, lễ tân toà nhà, văn phòng giúp định danh khách hàng, tự động bóc tách, lưu trữ thông tin, giám sát an ninh ra vào... Giải pháp được Make in Viet Nam và Made in Viet Nam
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan