Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý xuất bản đa nền tảng – Tek4TV MCM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH 4.0 VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Trong những năm gần đây, xu thế hội tụ trong báo chí, truyền thông được nói đến rất nhiều. Thực tế, các Đài truyền hình, cơ quan báo chí tại Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, xây dựng các tòa soạn hội tụ đa nền tảng. Nhưng chưa có một giải pháp nào thực sự hoàn thiện có thể đáp ứng được việc quản lý tác nghiệp hội tụ này: - Các giải pháp của nước ngoài thường mạnh trong việc quản lý dữ liệu video (từ khâu lưu trữ video, tìm kiếm và phát sóng các nội dung này). Nhưng các giải pháp này tỏ ra cực kỳ cứng nhắc, khó đáp ứng với quy trình kiểm duyệt tin bài nội bộ của các cơ quan báo chí, truyền thông tại Việt Nam. Việc tác nghiệp báo chí ở Việt Nam thì lại quan trọng ở khâu đăng ký, nghiệm thu ý tưởng, kịch bản, chấm nhuận bút chứ không phải ở khâu quản lý sản phẩm. - Các giải pháp ERP hoặc E-office của Việt Nam có sẵn trên thị trường không thiết kế cho đặc thù các cơ quan báo chí là quản lý multimedia. Đặc biệt là năng lực xử lý với dữ liệu như video. - Tek4TV MCM là một giải pháp End to End: Quản lý từ lúc biên tập viên có ý tưởng kịch bản, đăng ký ý tưởng sản xuất, huy động nguồn lực, tiến hành sản xuất sản phẩm báo chí, nghiệm thu sản phẩm và phân phối lên các nền tảng đa phương tiện để phục vụ khán thính giả. Toàn bộ các giai đoạn này đều được quản lý trên nền tảng Tek4TV MCM rất chặt chẽ và nhanh chóng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan