Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống truyền thanh thông minh - Tek4TV IP Radio
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Loa
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH 4.0 VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm:

Tek4TV IP Radio là sản phẩm giúp chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực truyền thông cơ sở (Hệ thống loa phường/xã thế hệ mới).

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 1,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại