Tên sản phẩm / Dịch vụ: QA eHealth SYSTEM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN QA SOLUTIONS
Mô tả sản phẩm: Các phân hệ cơ bản: Các phân hệ cơ bản của QA eHealth System: Tiếp nhận, thanh toán, khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, dược/nhà thuốc, nội trú, báo cáo/dashboard. Các phân hệ mở rộng: Quản Lý Nhân Sự, Tài Chính,…
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại