Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản lý hệ thống y tế - Med.HIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Y tế (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MEDCOM
Mô tả sản phẩm: Med.HIS là hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, phòng khám - Với những tính năng ưu việt, Med.HIS mang đến giải pháp quản lý cơ sở/ hệ thống y tế thông minh, tinh gọn, thống nhất, thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân đến khi ra viện.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại