Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý xuất bản nội dung đa nền tảng - Tek4TV MCM
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH 4.0 VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Hệ thống quản lý xuất bản nội dung đa nền tảng - Tek4TV MCM là nền tảng chuyển đổi số dành riêng cho Đài Phát thanh, Truyền hình, các đơn vị sản xuất nội dung video. Hệ thống cung cấp các dịch vụ xuyên suốt quản lý sản xuất, lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung lên nhiều nền tảng như Mạng xã hội, OTT và Truyền hình truyền thống.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan