Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp Eastern Sun ERP for Smart Factory - Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN EASTERN SUN VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Eastern Sun là thương hiệu Việt và Giải pháp Eastern Sun ERP for Smart Factory là giải pháp được thiết kế và sáng tạo bởi các kỹ sư CNTT Việt Nam phù hợp với môi trường kinh doanh và văn hóa quản trị doanh nghiệp đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam. Giải pháp Eastern Sun ERP for Smart Factory áp dụng các lý thuyết quản lý tiên tiến nhằm tạo ra các tính năng thân thiện, phù hợp với các nghiệp vụ chức năng trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả