Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN EASTERN SUN VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 0105208742
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Ngõ 17, Tổ dân phố Miêu Nha 01, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật