Tên sản phẩm / Dịch vụ: GIẢI PHÁP IRBOT - TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH
Mô tả sản phẩm: IRBOT - Tự động hóa quy trình công nghệ RPA là nhân sự ảo giúp thực hiện nghiệp vụ có quy trình, lặp đi lặp lại... từ đó, nâng cao hiệu suất làm việc, và nhân sự tập trung vào các công việc mang lại giá trị cao. - Tăng 80% hiệu suất vận hành - Cải thiện dữ liệu, chính xác 100% - Tăng 40% tốc độ xử lí - Tăng 57% sự hài lòng khách hàng - Cải thiện 55% tiến trình ra quyết định
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả