Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH
Logo:
Mã số thuế: 0401983910
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Khu A4, Lô 22 đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng