Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp chuyển đổi số cho Cảng Đà Nẵng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRTECH
Mô tả sản phẩm: Giải pháp Chuyển đổi số Cảng điện tử Cảng Đà Nẵng (DNP ePort) là nền tảng kết nối các thực thể tham gia vào hoạt động trên một Hệ thống Cảng điện tử ePort, bao gồm từ hoạt động tiếp nhận các đơn vị khách hàng, giao tiếp với nhà cung ứng và vận chuyển, hoạt động kê khai Hải Quan và thanh toán điện tử, đến các hoạt động điều phối và triển khai nội bộ... Cảng điện tử ePort được ứng dụng công tác quản lý – vận hành khai thác Cảng Đà Nẵng, hỗ trợ nâng cao hiệu suất vận hành, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng khai thác Cảng cũng như tăng cường lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng nói riêng, Miền Trung nói chung.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả