Tên sản phẩm / Dịch vụ: OneKids - OneSchool
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH ONEGROUP VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: OneKids – OneSchool: Nền tảng quản lý trường học, tương tác và chia sẻ giữa Gia đình – Giáo viên – Nhà trường.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan