Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nhiệt kế nhiệt điện trở Omega HH42A
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Loại khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENTECH
Mô tả sản phẩm: Đo độ phân giải và độ chính xác rất cao đáp ứng nhu cầu cho phòng thí nghiệm. Cho phép người dùng ghi, lập biểu đồ và lưu trữ dữ liệu ở dạng tệp tương thích với Window trên PC.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại