Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nhiệt kế 4 đầu vào K Omega HH501DK
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENTECH
Mô tả sản phẩm: Omega HH501DK là một nhiệt kế bền chặt, dễ sử dụng với 4 đầu vào đầu nối thu nhỏ tiêu chuẩn.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại