Tên sản phẩm / Dịch vụ: HD FX1 - BỘ XỬ LÝ TÍN HIỆU 3G/HD/SD
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HD VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Cạc HD FX1là cạc xử lý hình và tiếng cho truyền hình với khả năng thực hiện hầu như toàn bộ các tác vụ thông thường của truyền hình trên nhiều độ phân giải khác nhau, từ SD truyền thống đến độ phân giải HDTV 1080P.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại