Tên sản phẩm / Dịch vụ: Kiểm Thử Phần Mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGỌN SÓNG MỚI
Mô tả sản phẩm:

Kiểm Thử Phần Mềm Và Đảm Bảo Chất Lượng

Trong bất kì dự án nào, QA đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu với mục đích vai trò ngăn chặn lỗi có thể xảy ra và đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Dịch vụ kiểm thử phần mềm đã giúp chúng tôi đạt được những kết quả cần thiết, điều này thôi thúc Newwave Solutions tiếp tục giúp đỡ khách hàng giải quyết hiệu quả nhu cầu của họ. Chia sẻ tầm nhìn và yêu cầu của bạn và Newwave chúng tôi sẽ dùng chuyên môn của mình để biến chúng thành hiện thực

  • Kiểm thử chức năng: Mô phỏng việc sử dụng hệ thống thực tế để xác minh hệ thống hoạt động theo đúng theo các yêu cầu nghiệp vụ
  • Kiểm thử phi chức năng: Kiểm tra các đặc tính chất lượng của hệ thống nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng
  • Kiểm thử cấu trúc: Phân tích cấu trúc bên trong của thành phần hoặc hệ thống để nhận ra những điểm bất cập và xác định những phần bị thiếu trong bộ kiểm thử
  • Kiểm thử liên quan đến các thay đổi:  Xác nhận rằng lỗi thực sự đã được giải quyết, sau khi Tester phát hiện lỗi và báo cho Developer để cập nhật phiên bản vá lỗi
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan