Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phát triển ứng dụng bất động sản
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGỌN SÓNG MỚI
Mô tả sản phẩm:

Giới thiệu

Đây là nền tảng tạo ra cộng đồng bất động sản chuyên nghiệp và tạo ra môi trường giúp môi giới làm chủ và làm giàu.

Thay vì bị động và phụ thuộc vào nhiều người, nhiều khâu như cách làm truyền thống, giờ đây người môi giới có thể chủ động chọn dự án hoặc tìm kiếm, quản lý khách hàng cũng như tăng tốc chốt đơn và thực hiện giao dịch 24/7 ngay trên nền tảng này.
 

Ứng dụng có các tính năng nổi bật sau: 

 • Gọi điện và nhắn tin trực tuyến
 • Nhà môi giới có thể quản lý dự án, khách hàng, hợp đồng và hóa đơn
 • Bao gồm các khóa học online cho nhà môi giới
 • Tích hợp hệ thống game Play to Earn

Thách thức

 • Xây dựng hệ thống những khoá học PropSkill
 • Hệ thống trao đổi mua bán
 • Sở hữu mạng xã hội bất động sản thu nhỏ
 • Tích hợp hệ thống giao dịch liên tục 24/7
 • Xây dựng hệ thống nhiệm vụ tích điểm phong phú
 • Xây dựng hệ thống game Play To Earn
 • Sử dụng các công nghệ như Microservice, Message queue, Amazon Cloud và Container orchestration

Giải pháp

 • Công nghệ: AWS Cross-platform
 • Ngôn ngữ lập trình: cript Typescript Dart Swift Kotlin
 • Framework: Angular, Flutter, VueJS, Wordpress
 • Công cụ quản lý: Jira
 • Phương pháp quản lý: Agile

Kết quả

Sản phẩm giúp khách hàng sở hữu nền tảng vững chắc cho các hệ thống cốt lõi. Từ đó, doanh thu của công ty tăng 50% sau khi sử dụng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan