Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dễ dàng tra cứu thành phần thuốc với ứng dụng này
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGỌN SÓNG MỚI
Mô tả sản phẩm:

Giới thiệu

Đây là ứng dụng cho phép người dùng phổ thông và vận động viên chuyên nghiệp tìm kiếm thành phần các hợp chất trong đơn thuốc.
Ứng dụng có các tính năng nổi bật sau:

  • Người dùng có khả năng tìm kiếm hơn 12.500 loại thuốc OTC và hơn 22.000 loại thuốc kê đơn.
  • Người dùng có thể tìm kiếm theo 3 phương pháp: 1. Tên thuốc 2. Mã vạch 3. Mã QR

Thách thức

  • Các chuyên gia tại Newwave Solutions vừa phải bảo trì, cập nhật các tính năng mới vừa phải đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
  • Chúng tôi đã viết mã nguồn thử nghiệm để đảm bảo tính chính xác trong suốt quá trình bảo trì và cập nhật thành công các tính năng mới.

Giải pháp

  • Công nghệ: Mobile cross-platform, Firebase Service
  • Ngôn ngữ lập trình: JavaScript, Typescript, Swift, Objective-C, Kotlin, Java
  • Framework: React Native, Ignite
  • Công cụ: Jira
  • Phương pháp: Agile

Kết quả

Người dùng có khả năng tìm kiếm hơn 12.500 loại thuốc OTC và hơn 22.000 loại thuốc kê đơn. Hàng trăm nhìn người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng trên hai nền tảng iOS và Android.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan