Tên sản phẩm / Dịch vụ: Máy tính để bàn Elead
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi
Đơn vị cung cấp: Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Fpt (Tp.Hà Nội)
Mô tả sản phẩm: Máy tính cầu hình mạnh, phù hợp với mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên cho đến công chức, doanh nhân
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại