Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ Bảo mật
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Mô tả sản phẩm: - FPT IS cung cấp các gói dịch vụ bảo mật chính như sau: - Dịch vụ Triển khai bảo mật - Dịch vụ Thiết kế chi tiết và giám sát - Dịch vụ Thiết kế tổng thể - Đánh giá - Tư vấn Bảo mật - Dịch vụ xây dựng chính sách bảo mật.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại