Tên sản phẩm / Dịch vụ: Các dịch vụ tiêu biểu của PERP
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VĨNH CỬU
Mô tả sản phẩm: Dịch vụ tư vấn triển khai ERP; Phát triển theo yêu cầu; Dịch vụ giám sát chất lượng; Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo; Bảo hành - Bảo trì; Tư vấn, xử lý, lưu trữ dữ liệu
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại