Tên sản phẩm / Dịch vụ: Gia công phần mềm theo đơn đặt hàng
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT NHẬT
Mô tả sản phẩm: Lĩnh vực gia công phần mềm là một lĩnh vực hoạt động chủ chốt của chúng tôi từ khi thành lập công ty cho đến nay. Chúng tôi chuyên nhận gia công và phát triển các phần mềm, hệ thống tin học ứng dụng quản lý trong doanh nghiệp Nhật Bản.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại