Tên sản phẩm / Dịch vụ: Cung cấp các giải pháp CNTT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT NHẬT
Mô tả sản phẩm: Tư vấn và phát triển các hệ thống quản lý Tin học cho các đối tác là các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ yên tâm có được sự tư vấn tốt nhất để tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc giải quyết các bài toán quản lý dữ liệu, công việc và người lao động.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại