Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ Pushmail
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Các sản phẩm nội dung thông tin số khác
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Mô tả sản phẩm: Hiện tại Công ty VASC đang cung cấp dịch vụ Push mail cho hai nhà mạng MobiFone (Fastmail) và VinaPhone (EZmail)
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại