Tên sản phẩm / Dịch vụ: Thương mại điện tử Buy365
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Mô tả sản phẩm: Buy365 là trang thương mại điện tử chuyên kinh doanh các sản phẩm số được Công ty VASC đưa vào triển khai từ tháng 01/2010. Buy365 cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên 4 nhóm chính: thẻ trả trước, Mobile content cho di động, license các phần mềm máy tính, thánh toán hóa đơn.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại