Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Logo:
Mã số thuế: 0315182441
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: 48/6 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh