Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ Web-hosting
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC
Mô tả sản phẩm: VASC cung cấp dịch vụ lưu trũ website (web-hosting) với dung lượng lưu trữ. Hệ thống chạy trên hệ điều hành Windows, Unix, database SQL Server 2000, MySQL và hỗ trợ các ngôn ngữ ASP, ASP.Net 1.1, ASP.Net 2.0, PHP...
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại