Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT NHẬT
Logo:
Mã số thuế: 0102237103
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Số 106, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật