Tên sản phẩm / Dịch vụ: Mô phỏng cơ thể người 3D trong giảng dạy, sử dụng thực tại ảo tăng cường và trực quan hóa dữ liệu lớ
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: Trường Đại học Duy Tân
Mô tả sản phẩm: Sản phẩm của chúng tôi ứng dụng công nghệ thực tại ảo 3D tạo nên một cơ thể người hoàn chỉnh, chính xác với bộ dữ liệu khoa học thống nhất. Ứng dụng của chúng tôi hướng đến các đối tượng người học là sinh viên, giảng viên, người nghiên cứu hoặc bác sĩ. Người dùng có thể tương tác đa dạng lên các đối tượng, các cơ quan, hệ cơ quan, thậm chí các chi tiết giải phẫu rất nhỏ, chính xác.
Nơi ứng dụng: Giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại