Tên sản phẩm / Dịch vụ: ChatOps- Conversational AI for Seamless Collaboration
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Trí tuệ nhân tạo - AI
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN NAL VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: ChatOps – Conversational AI for Seamless Collaboration là nền tảng giúp thúc đẩy một môi trường cộng tác liền mạch (Seamless Collaboration) bằng cách dùng sau công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) tăng cường tự động hoá, ở đó với một giao diện giao tiếp duy nhất có thể tích hợp đã ứng dụng, giúp việc điều hành doanh nghiệp trở nên thông minh và hiệu quả Với các ưu điểm: Chức năng giao tiếp hiện đại Mã hóa đầu cuối nâng tầm bảo mật thông tin Dễ dàng thiết lập kịch bản đa dạng cho AI BOT Tự động hóa nghiệp vụ, tăng năng suất Kết nối đã ứng dụng trong doanh nghiệp và của bên thứ ba thông qua giao diện hội thoại với AI BOT Với ChatOps các doanh nghiệp Việt Nam ngay lập tức có thể áp dụng AI Ở quy mô doanh nghiệp một cách hệ thống và được hưởng lợi trực tiếp kết quả và quá trình chuyển đổi số ( digital transforming)
Nơi ứng dụng: Điều hành cho doanh nghiệp
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại